Informacja o wynikach postępowania nr 1.09.2021 z dnia 14.09.2022 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o wynikach postępowania nr  1/09/2022 z dnia 14.09.2022 r. dotyczącego zadania pn. „Zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r."

Załączniki:                                                                                                                                                                       

Informacja o wynikach postępowania nr 1.09.2022. (pdf.)