Zapytanie ofertowe nr 1.09.2022 z dn. 14.09.2022r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na „Zakup środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.”

Załączniki: (nieaktualne)

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (pdf.)

zał.2. Formularz ofertowy. (docx.)

zał.3. Projekt umowy. (pdf.)

zał.4. Klauzura informacyjna. (docx.)

 

 Dokumenty aktualne: 

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (pdf.)

zał.2. Formularz ofertowy. (docx.)

zał.3. Projekt umowy. (pdf.)

zał.4. Klauzura informacyjna. (docx.)

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi. (pdf.)