Zapytanie ofertowe nr 2 - 14.07.2016 r.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na przygotowanie analizy potrzeb dla projektu obejmującego wsparcie infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług społecznych w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, kierujemy do Państwa zaproszenie do składania ofert.

Załączniki:

- Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie analizy potrzeb 14.07.2016r. pdf.

- Oferta. pdf.

- Umowa. pdf.