Informacja o wynikach postępowania nr 1.10.2021 z dnia 18.10.2021 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o wynikach postępowania nr  1/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. dotyczącego zadania pn. „Zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r."

Załączniki:                                                                                                                                                                       

Informacja o wynikach postępowania nr 1.10.2021. (pdf.)