Informacja z otwarcia ofert postępowania nr 1.10.2021 z dn. 18.10.2021 r.

Dotyczy: postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr1/10/2021 z dn. 18.10.2021r. na zadanie, pn. „Zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r."

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert postępowania nr 1.10.2021. (pdf.)