Informacja o wynikach postępowania 1.06.2021 z dnia 17.06.2021 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o wynikach postępowania nr  1/06/2021 z dnia 17.06.2021 r. dotyczącego zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r." 

Załączniki:                                                                                                                                                                       

Informacja o wynikach postępowania nr 1.6.2021. (pdf.)