Informacja z otwarcia ofert postępowania nr 1.06.2021 z dn. 17.06.2021 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/06/2021 dn. 17.06 2021 na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Domu pomocy Społecznej w Żuławie w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2021 r."

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert postępowania nr 1.06.2021. (pdf.)