Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania bez wyboru ofert zapytania ofertowego nr. 1/05/2021 z dn. 28.05.2021 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin, informuje o unieważnieniu postępowania nr 1/05/2021 z dn. 28.05.2021 r. na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Żulowie w ramach Środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r."

Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z rozdziałem XIX pkt. 6 Zapytania ofertowego nr 1/05/2021zdn. 28.05.2021 r.: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia posłowania na każdym etapie bez podawania przyczyny”.

Informacja o unieważnieniu postępowania. pdf.