Informacja o wyniku postępowania nr 11.2.02.2020 z dn. 26.06.2020 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 11.2/02/2020 z dnia 26.06.2020 r. na zakup drobnego sprzętu gastronomicznego dla zadania zatytułowanego „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”, w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa Włączenie społeczne, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania nr 11.2.02.2020. (pdf.)