Informacja o wynikach postępowania nr 1.11.2019 z dn. 05.11.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej pn. „Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet” w Żułowie informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr  1/11/2019 z dnia 05.11.2019 r. na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS w Żułowie w budynku pn.  Dom Nadziei  poprzez: budowę instalacji odgromowej i instalacji służącej do usuwania dymu z klatek schodowych z montażem drzwi p.poż”.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania nr 1.11.2019. (pdf.)