Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/04/2018 z dnia 04.07.2018 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/04/2018 z dnia 04.07.2018 r. Wykonanie prac modernizacyjnych budowlano – konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie” działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

- Informacja o wyborze oferty - nr zapytania 13.2.04.2018 z dn. 04.07.2018 r. pdf.

- Protokół wyboru wykonawcy - zapytanie 13.2.04.2018 z dn 04.07.2018 r. pdf.