Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 04.06.2018 r.

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie nr 13.2/03/2018 z dnia 27.04.2018 r., zgodnie z ust. 7 działu: Ocena oferty - ogłoszenia nr 1108052, na podstawie §11 pkt 3 „Regulaminu udzielania zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie” – postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy, której nie można usunąć.

Załączniki:

- Informacja o unieważnieniu postępowania. pdf.