Komponent Szkoleniowy

Zrealizowane szkolenia i kursy:


 "Praca na rzecz mieszkańca DPS jest pasją i radością"


''Pracownik socjalny jako pomagający - wzmocnienie warsztatu

pracownika socjalnego''


''Współpraca pracownika socjalnego z mieszkańcem i jego rodziną''


 ''Kurs stylizacji i kreowanie wizerunku''


  ''EEG - Biofeedback''


  ''Kurs kinesjology taping''


 ''Kurs z wykorzystania przyborów Theraband''


 "Kurs EKG"


 ''Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy

z mieszkańcami DPS''


 ''Opieka nad mieszkańcem chorym na schizofrenię''


 "Kurs fryzjerski"


 ''Wsparcie mieszkańców z niepełnosprawnością wzrokową''


"Wsparcie mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną" 


 "Muzykoterapia"


 ''Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi"


 "Bezwzrokowa obsługa komputera oraz specjalistycznego sprzętu

dla niewidomych i słabowidzących"


 "Kurs Opiekun nad osobą starszą"


"Wsparcie mieszkańców w podeszłym wieku"


 "Stosowanie przymusu bezpośredniego".


 "Prawa mieszkańca DPS"


"Socjoterapia w domu pomocy społecznej"


"Obudzić wiarę w społeczną przydatność

- aktywność mieszkańców domu pomocy społecznej"


"Problemy psychospołeczne osób starszych" 


 "Zasady opieki i komunikacji z podopiecznymi z zaburzeniami

procesów poznawczych i otępienia" 


 "Opieka nad mieszkańcem przejawiającym zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne"


"Pierwsza pomoc przedmedyczna"


"Teatroterapia"


"Kurs diagnostyki i rehabilitacji stawu barkowego"


"Kurs diagnostyki i rehabilitacji stawu kolanowego" 


"Terapia bólu przewlekłego"


 "Kurs tyflologiczny - podstawowy"


"Kurs tyflologiczny - rozszerzony"


 "Tworzenie indywidualnych planów wspierająco - aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem działań terapeutycznych mających na celu utrzymanie sprawności ruchowej mieszkanki"


"Agresja i autoagresja u mieszkańców w DPS"


"Drenaż limfatyczny w kompleksowej 

fizjoterapii chorych z obrzękami"


"Narzędzia i techniki stosowane w opiece 

nad niepełnosprawnym mieszkańcem DPS"


"Kurs kulinarny - prowadzenie pracowni 

kulinarnej z kawiarenką"


"Tworzenie indywidualnych planów wsparcia"


"Animator Osoby Niepełnosprawnej"


 "Alternatywne metody komunikacji" - kurs podstawowy


"Alternatywne metody komunikacji" - kurs zaawansowany


"Piktogramy - alternatywne metody komunikacji" 


"Choreoterapia"