Komponent Inwestycyjny

12 listopada 2013 r. rozpoczęto realizację prac związanych z remontem, rozbudową i przebudową budynku "Centrala" z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.