Archiwum

Podziękowania dla Pani Anny i Pani Krystyny

W środę 6 kwietnia Wspólnota Żułowa modliła się w czasie uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ks. Edwarda Klicha w koncelebrze z ks. Antonim Troniną w intencjach Pani Anny, Pani Krystyny i Pana Tomasza.

Z okazji przejścia na emeryturę Pani Anny i Pani Krystyny długoletnich pracownic Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Wspólnota Żułowa wyraziła swoją wdzięczność w modlitwie, w słowach wdzięczności oraz okazanych gestach. Mieszkanki Domu przygotowały również na tą okoliczność montaż słowno-muzyczny przygotowujący Szanowne Emerytki do nowych odpowiedzialnych zadań. Spotkanie było okazją do przedstawienia Wspólnocie Żułowa Pana Tomasza i Panią Halinę, jako osób przejmujących obowiązki.  

Serdecznie dziękujemy przybyłym Gościom oraz Wszystkim obecnym za wspólną modlitwę oraz okazaną wdzięczność.

Galeria fotografii