Pielgrzymka do bł. Matki Elżbiety oraz bł. Stefana Wyszyńskiego

We czwartek 7 października Wspólnota Domu Nadziei oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej pielgrzymowała do Warszawy i Lasek w miejsca kultu Błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej oraz Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego.

Głównym celem pielgrzymki było nawiedzenie sarkofagu bł. Stefana Wyszyńskiego umieszczonego w Katedrze św. Jana Chrzciciela oraz sarkofagu bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej znajdującym się przy Kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Droga pielgrzymów wiodła również przez ciekawe miejsca związane z Błogosławionymi. Uczestnicy pielgrzymki zostali zaproszeni do Klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ulicy Piwnej w Warszawie, gdzie mogli porozmawiać z Siostrami oraz pomodlić się w Kościele św. Marcina znajdującego się pod opieką Zgromadzenia. W Laskach bardzo interesującym miejscem do którego pielgrzymka dotarła był pokój pamiątek, w którym Siostry Franciszkanki prezentują przedmioty osobistego użytku Błogosławionej Matki Elżbiety.

Z wdzięcznością pamiętamy o Wszystkich niosących pomoc w czasie pielgrzymki. Serdecznie dziękujemy Pielgrzymom za wspólną modlitwę i czas.

Galeria fotografii