Aktualności Klubu Seniora

Nabór do Klubu Seniora

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUŁOWIE

ogłasza nabór uczestników w ramach projektu

„Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie

klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

Czytaj więcej:  Nabór do Klubu Seniora