Podsumowanie cyklu zajęciowego w Klubie Seniora

W środę 3 marca w działającym przy Domu Nadziei Klubie Seniora miało miejsce uroczyste podsumowanie cklu zajęciowego.

Podsumowanie rozpoczęła wspólna dziękczynna modlitwa w czasie Mszy Świętej sprawowanej w intencji Uczestników Klubu przez ks. Antoniego. W dalszej części s. Liliana i p. Paulina powitali Wszystkich zebranych w budynku WTZ i zaprosili do obejrzenia prezentacji "Z Kroniki Klubu Seniora", wiodącą przez Klubowe wydarzenia i zajęcia. Z okazji zakończenia cyklu zajęć Uczestnikom wręczono nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe pamiątki.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom Klubu oraz Wszystkim zaangażowanym w powstanie i funkcjonowanie Klubu za wspólny radosny oraz owocny czas. 

Galeria fotografii