Dom Nadziei

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie

plsqenhi

Kiermasz Bożonarodzeniowy

W niedzielę 9 grudnia Mieszkanki, Pracownicy WTZ oraz Siostry udały się do Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej z kiermaszem Bożonarodzeniowym.

Spotkanie z Parafianami było okazją do przedstawienia charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, sposobów jego wypełniania i oraz napotykanych po drodze radości i trudności.

Serdecznie dziękujemy Parafianom za ciepłe przyjęcie, zrozumienie oraz udzielone wsparcie.

Serdecznie dziękujemy ks. Markowi za zaproszenie i zorganizowanie naszego pobytu.