Dom Nadziei

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie

plsqenhi

Klub Seniora

Pragniemy powiadomić, iż nabór do Klubu  Seniora został zakończony. Lista zakwalifikowanych osób oraz lista osób rezerwowych dostępne są w biurach projektu tj. Urzędzie Gminy Kraśniczyn oraz Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

Czytaj więcej: Zakończono nabór do Klubu Seniora

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUŁOWIE

ogłasza nabór uczestników w ramach projektu

„Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie

klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

Czytaj więcej:  Nabór do Klubu Seniora