Poświęcenie Kapliczki Najświętszego Serca Jezusa

W piątek 6 maja ks. Antoni w obecności Wspólnoty Domu Nadziei poświęcił Kapliczkę Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kapliczka została zbudowana bezpośrednim sąsiedztwie budynku Soli Deo w miejscu sprzyjającym indywidualnym rozważaniom modlitewnym oraz kontemplacjom.

Serdecznie dziękujemy Wykonawcom za podjęty trud, ks. Antoniemu za akt poświęcenia oraz Wszystkim za udział w uroczystości.

Galeria fotografii