Dziękczynienie za dar beatyfikacji Matki Elżbiety Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego

W sobotę 18 września grupa Mieszkanek z pracownikami, siostrami oraz ks. Antonim udała się do Lasek, by osobiście uczestniczyć w dziękczynieniu za dar beatyfikacji Matki Elżbiety Róży Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Główną częścią uroczystości dziękczynnej połączonej z Ogólnopolską Pielgrzymką Niewidomych była Eucharystia, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz w koncelebrze złożonej z wielu kapłanów, w tym kapelanów niewidomych. Wszystkich zebranych powitali gospodarze miejsca pan Paweł Kacprzyk Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Matka Judyta Olechowska, przełożona generalna Zgromadzenia sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Krajowy Duszpasterz Niewidomych ks. Andrzej Gałka wygłosił konferencję "Dwie drogi jedna świętość". Siostra Alberta w konferencji "Duchowa sylwetka błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej" pozwoliła na bliższe poznanie Założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Dziękujemy serdecznie za wspólną modlitwę oraz radosny czas.