Beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego

W niedzielę 12 września grupa Mieszkanek, Pracowników, Gości oraz Sióstr udała się do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, by osobiście uczestniczyć w uroczystościach beatyfikacyjnych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Uroczystej liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro, który wygłosił homilię. 

Kard. Semeraro nawiązując do osoby kard. Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że "niezachwiana wiara w Boga i w Jego Opatrzność charakteryzowała również Matkę Elżbietę Różę Czacką. Dotknięta w wieku dwudziestu dwóch lat całkowitą utratą wzroku, postanowiła poświęcić swoje życie służbie osobom niewidomym, które w tym czasie na ziemiach polskich nie mogły liczyć na pomoc ani na możliwość zdobycia wykształcenia. Otworzyła szkoły i zorganizowała warsztaty, dostosowała alfabet Braille’a do języka polskiego i opracowała skróty ortograficzne" - wymieniał kard. Semeraro, a my po raz kolejny słuchaliśmy o tym co oczywiste, ale pierwszy raz w wyjątkowej okoliczności, w poczuciu radości wynikającej ze spełnienia oczekiwanych wydarzeń... .

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za modlitwę. 

Galeria fotografii