Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka

W piątek 5 lutego na ręce ks. Antoniego naszego Kapelana dotarła wiadomość od Ojca Świętego.

W liście Ojciec Święty wyraża swoją wdzięczność ks. Antoniemu, Mieszkankom, Pracownikom oraz Siostrom za pamięć, za urodzinowe i świąteczne życzenia oraz udziela błogosławieństwa:

"Niech Święta Rodzina z Nazaretu pobudza nas do wychodzenia ku innym z ofiarą i prostotą, aby echo betlejemskiego orędzia miłości i pokoju mogli usłyszeć i dziś nasi bracia i siostry. W tym duchu, Jego Świątobliwość udziela Księdzu Kapelanowi, jak również Dyrekcji, Pracownikom, Siostrom zakonnym a nade wszystko Mieszkankom Domu Pomocy Społecznej w Żułowie Apostolskiego Błogosławieństwa na Nowy Rok".

Z głębokim pokłonem i ze szczerego serca zapewniamy o pamięci w modlitwie, jesteśmy wdzięczni za miłość i troskę o takich jak my niewidomych.