Msza Święta dziękczynna

W poniedziałek 11 stycznia w czasie porannej Mszy Świętej modliliśmy się szczególnie za Wszystkich, którzy nieśli nam wszelką pomoc w przeżyciu czasu epidemii, Jesteście w naszej pamięci również w codziennej modlitwie różańcowej.

Dziękujemy z całego serca za okazaną pomoc i życzliwość w trudnym czasie:  


Marszałkowi Województwa Lubelskiego

Pan Jarosław Stawiarski


Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Pani Małgorzata Romanko


Staroście Krasnostawskiemu

Pan Andrzej Leńczuk


Dyrektorowi PCPR w Krasnymstawie 

Pan Waldemar Fedorowicz


Księdzu Michałowi Wudarczykowi


Pracownikom

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie


Pracownikom 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Pracownikom

Powiatowego Centrum Pomocy w Krasnymstawie


Wszystkim Dostawcom

naszego domu


Siostrom Franciszkankom Służebnic Krzyża z Lasek 


Pracownikom Domu Nadziei,

za trud podjęcia dużo dodatkowej pracy 


Dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu mogliśmy bezpiecznie przeżyć czas epidemii, by dzisiaj móc czerpać radość z codziennych zajęć.

Galeria fotografii