Dom Nadziei

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie

plsqenhi

Święto Kapłanów

We czwartek 13 czerwca w czasie porannej Eucharystii modliliśmy się w intencji naszych Kapłanów oraz imienin ks. Antoniego.

O tajemnicze

O przemienione

Kapłańskie dłonie –

pieczęć wieczystą

wypalił na was

Wieczysty Płomień.

 

Z bojaźni drżeniem

odgadnąć pragnę,

co się w was chowa:

Czy też wy jeszcze

jesteście swoje?

– czy Chrystusowe?

s. Nulla FSK

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było spotkanie z ks. Kapelanem w sali muzykoterapii Soli Deo z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa. Uczestnicy WTZ, Mieszkanki i chór Słoneczny Krąg przedstawili okolicznościowy montaż słowno-muzyczny o powołaniu i bardzo ważnej roli Kapłanów w życiu społeczności. W tym roku nasz Kapelan ks. Antoni obchodzi Złoty Jubileusz Kapłaństwa, dlatego też ze szczególną uwagą uczestnicy spotkania zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami oraz osobami w biografii zacnego Jubilata ilustrowanej fotografiami. Z okazji szczególnej rocznicy Ojciec Święty Franciszek udzielił ks. Antoniemu Apostolskiego Błogosławieństwa:

"Ojciec Święty Franciszek

udziela całym sercem 

Apostolskiego Błogosławieństwa

Ks. Antoniemu Troninie

z okazji 50 rocznicy Święceń Kapłańskich

wzywając przez stawiennictwo Matki Najświętszej

obfitości łask i darów Bożych

na dalsze lata życia i kapłańskiej posługi

1969 -25 maja 2019

Cieszymy się, że w tym szczególnym dniu byli wśród nas zaprzyjaźnieni Kapłani ks. Edward Engelbrecht oraz ks. Zygmunt Klich.

Księdzu Antoniemu oraz wszystkim Kapłanom składamy serdeczne podziękowania oraz życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, a także wszelkich potrzebnych łask na dalsze lata życia. 

Galeria fotografii